PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

akrilna kiselina, bezbojna tekućina CH2 = CH · COOH; njezini esteri i drugi derivati daju polimerizacijom prozirne plastične mase (poliakrilne smole).