PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

akomodacija (lat.), prilagodba; privikavanje živca ili osjetnog organa na podražaje. A. oka, sposobnost oka da mijenja veličinu refrakcije svoga dioptrijskog aparata kako bi slika promatranog predmeta na mrežnici bila uvijek oštra; posebno: prilagođivanje dioptričkog aparata oka na gledanje bliskih predmeta (manje od 6 m) ispupčenjem prednje plohe očne leće.