PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Crkva bosanska, naziv za sljedbu bos. krstjana koja nastaje potkraj 13. st. na temeljima katoličke »ecclesiae bosnensis«. Po tvrdnjama kat. suvremenika (polemičara), sljedbenici C. b. propovijedaju dualističko učenje o dva boga, od kojih je jedan tvorac svega duhovnoga i nevidljivoga, a drugi vidljivoga svijeta. Njihova se kristologija ipak bitno razlikuje od doketističke kristologije ostalih srednjovj. dualista. C. b. poznaje dvije vrste članova: krstjane (redovnike) i »mirske ljude« (vjernike). Red krstjana ima muške i ženske članove (krstjane i krstjanice). Krstjani daju crkv. hijerarhiju: niže starce i više goste, koji se jednim imenom nazivaju strojnici. Vrhovni poglavar C. b. zove se djed, odn. epiškup. Tijekom svoga postojanja (do sred. 15. st.) C. b. je imala zapaženu ulogu u javnom i polit. životu zemlje.