PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

akcijski centri, velika područja visokog ili niskog tlaka zraka, koja se gotovo stalno nalaze u određenim geogr. područjima. Za eur. zračnu cirkulaciju važni a. c.: azorska i sibirska anticiklona, islandska i arabijska ili karachi-ciklona.