PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

akcent (lat.). 1. lingv naglasak, prozodijski (suprasegmentni) element po kojemu se u riječi, ili u skupini riječi, jedan slog razlikuje od ostalih jačinom, visinom, napetošću i dr. 2. pren istaknuti dio nekog teksta, govora; težište, bit. 3. Dijakritički znak iznad slova za označivanje mjesta naglaska, kvalitete vokala i sl.