PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

cistin (dicistein) [SCH2CH(NH2)COOH]2, aminokiselina s disulfidnom vezom, nalazi se u mnogim bjelančevinama; glavni sastojak keratina, bjelančevine koja se nalazi u kosi, koži i vuni.