PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

akant. 1. bot (Acanthus), rod trajnih zeljastih biljaka iz por. primoga. 2. arhit ornament u obliku stiliziranog akantova lista, karakterističan za korintski kapitel.