PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

cirk (franc.), krnica ili kar, polukružno udubljenje na planini, strmih strana, otvoreno prema planinskom podnožju; nastaje razaralačkim radom snijega i leda; ponikva.