PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Cirena (Kirena), gl. grad ant. Cirenaike, Libija. Osnovali je Grci o. ← 630; od ← 331. pod vlašću Aleksandra Velikoga; od ← 1. st. priznaje rim. vlast; 643. osvajaju je Arapi. Od 6. st. keramička proizvodnja (cirenske vaze). Očuvani ostaci grč. (hramovi, agora) i rim. građevina (teatar, terme), starokršć. bazilika (5. st.); u okolici nekropola.