Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Aachenski mir. 1. sklopljen 812. nakon višegodišnjeg rata između Bizanta i Franaka Karla Velikoga; njime su jadranski otoci te gradovi Zadar, Split, Trogir i Dubrovnik ostali pod biz., a Istra i ostali hrv. prostor pod franačkom vlašću. 2. Mir sklopljen 1668. nakon Španj.-franc. rata za Flandriju. 3. Mir sklopljen 1748. nakon rata za Austrijsko nasljeđe kojim se Austrija odrekla Piacenze i Šleske.