PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Akad, u starom vijeku, neidentificirani grad u Mezopotamiji koji je dao ime SZ dijelu donje Mezopotamije. Kraljevstvo A. (← 2334. do ← 2279) osnovao je Sargon, a protegnulo se na Babiloniju, Asiriju i Siriju; najveći grad Babilon.