Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

cijanokobalamin, vitamin B12, složeni org. spoj, sadržava fosfor i kobalt; ima ga u mesu, mlijeku, ribama; upotrebljava se za liječenje perniciozne anemije.