PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Ciano, Galeazzo, grof (1903–44), tal. političar, Mussolinijev zet i suradnik; min. vanj. poslova 1936–43. Sudjelovao u rušenju Mussolinija 1943; fašisti ga uhvatili i strijeljali. Dnevnik; Europa na putu u katastrofu.