Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Christchurch, grad na Južnom otoku, Novi Zeland; 307 200 st. Osn. 1850. Sveuč. (1873). Prehr. industrija.