Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Airolo, turističko središte u JI Švicarskoj, u kantonu Ticino (Tessin), s juž. strane tunela Sankt Gotthard na vis. 1175 m; o. 2150 st.