Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

CEFTA (akr. od Central European Free Trade Agreement), sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeur. zemalja, potpisan 1992. u Krakovu između Madžarske, Poljske i tadašnje Čehoslovačke. Članice CEFTE: Madžarska, Poljska, Češka, Slovačka, Slovenija, Rumunjska te od 2003. Hrvatska.