PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Cazin, gradić SI od Bihaća, BiH; 12 200 st. U sr. vijeku u posjedu kninskih biskupa i knezova blagajskih; Turci ga zauzeli 1576. U sastavu BiH od 1945.