PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Ahmes (o. ← 1600), staroegip. pisac najstarijega sačuvanog mat. djela, pisanog hijeroglifima (Ahmesova računica), koje sadrži upute za izračunavanje opsega, obujma i površine.