PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Catania, grad i luka na podnožju Etne u I Siciliji; 333 100 st. Sveuč. (od 1444). Kem., tekst., prehr. industrija. – Grč. kolonija ← 729. Od 1860. u sklopu Italije.