PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Ahmed III (1673–1736), tur. sultan (1703–30). U ratu s Rusijom osvojio Azov 1711. Poražen u ratu protiv Venecije i Austrije kraj Petrovaradina 1716. i Beograda 1717. Požarevačkim mirom 1718. odstupio Austriji dijelove Vlaške, S Srbije, Bosne, Hrvatske (oko Une i Save), a Veneciji područja u Dalmaciji, Albaniji i Grčkoj; zadržao dotadašnju mlet. Moreju. Svrgnuli ga janjičari; umro u tamnici.