Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Casablanca (arap. Dār al-Baydā’), najveći grad i gl. luka Maroka, na obali Atlantskoga oceana; 2 940 000 st. Jako trg. i ind. središte (prehr., elektronska, kem., tekst. ind., ćilimarstvo, brodogradnja). Međunar. zračna luka. – Arap. naselje zaposjeli Portugalci u 16. st.; 1757. osvojio je marokanski sultan, 1907. Francuzi, u II. svj. r. (1942) Saveznici; od 1956. opet u sastavu Maroka. Konferencija u Casablanki, sastanak F. D. Roosevelta i W. Churchilla, održan u siječnju 1943., na kojem je odlučeno da će se rat voditi do bezuvjetne kapitulacije osovinskih sila.