PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Carnot, Lazare (1753–1823), franc. revolucionar i matematičar. Od 1793. član Komiteta javnoga spasa; organizator revoluc. armije. Napoleonov ministar; prognan pod Burbonima. Jedan od utemeljitelja moderne geometrije.