PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Calvados, dep. u SZ Francuskoj na kanalu La Manche; 5548 km2, 648 500 st. Upravno središte Caen. Stočarstvo, voćarstvo; proizvodnja rakije od jabuka (calvados).