PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

CAD (akr. od engl. Computer Aided Design: oblikovanje s pomoću računala), postupci računalne izradbe trodimenzijskih nacrta, po potrebi dinamičnih (animiranih), sa svim podacima potrebnima za daljnju obradbu pomoću → CAM-a i → CAT-a.