PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Caboto, Sebastian (o. 1476–1557), brit. pomorac i kartograf mlet. podrijetla, sin → Giovannija Cabota; u španj. službi istraživao La Platu, Paranu i Uruguay (1526–30).