PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

bursa cloacalis (Fabricijeva bursa), u mladih ptica, proširenje iznad kloake u stijenki koje se nalazi mnogo limfatičnog tkiva; izvor je B-limfocita.