PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Bukureštanski mir. 1. (1812), sklopljen između Turske i Rusije, koja je stekla Besarabiju; Vlaškoj i Moldaviji priznate su povlastice, a Srbiji je obećana samouprava. 2. (1913), sklopljen nakon drugoga balkanskog rata; poražena Bugarska predala je Rumunjskoj J Dobrudžu, Grčkoj J Makedoniju i Z Traciju te priznala granice prema Srbiji razvođem Vardara i Strume.