PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Bujas, Željko (1928–99), hrv. lingvist, leksikograf, anglist i amerikanist; sveuč. prof. Kompjutorska konkordancija Marulićevih djela; Hrvatsko ili srpsko-engleski enciklopedijski rječnik.