PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

agrarna reforma, mjera drž. vlasti kojom se mijenjaju posjedovni odnosi i pravo vlasništva nad zemljom, radi određenih soc. gospodarskih ili polit. ciljeva; u užem smislu: ponovna raspodjela zemlje, osobito (pov) razdioba velikih posjeda sitnim seljacima i bezemljašima.