PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Britanski dokumentaristički pokret, skupina angažiranih dokumentarista; njegov su vrhunac 1930-e godine. Pokretačem se smatra J. Grierson, a ističu se još E. Anstey, A. Elton, S. Legg, P. Rotha, H. Watt, B. Wright i dr.