PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Bretton-woodski sporazumi (sklopljeni na konferenciji UN 22. 7. 1944. u Bretton-Woodsu, SAD), financ. sporazumi o uređenju međunar. plaćanja i osnivanju posebnih organizacija – Međunar. monetarnog fonda (MMF, engl. IMF) te Međunar. banke za obnovu i razvoj (MBOR, engl. IBRD).