PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

aglutinativni jezici, jezici u kojima se riječi i oblici tvore (kao u turskom i madžarskom) pripajanjem, »naljepljivanjem« afiksa; → tipološka lingvistika.