PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

bosančica (hrvatska ćirilica), morfološka i pravopisna inačica ćirilice, prema nekima s glagoljičkom numeracijom; razlikuje se ustavna, kurzivna i tiskovna b.; nekadanje pismo bos.-herc. ikavaca te, uz latinicu i glagoljicu, u uporabi također u Dubrovniku, sr. Dalmaciji, Slavoniji; služila u epigrafici (stećci), diplomatici (listine, povelje, sultanski akti), književnosti (lekcionari, kronike, zbornici apokrifa); najstariji spomenik Povelja Kulina bana (1189); u uporabi u bos. franjevaca do sred. 19. st.