PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

bor (lat. iz arap.) (B, borum), kem. element, at. br. 5, rel. at. masa 10,81, izotopi 11 i 10, postoji u dvije alotropske modifikacije (amorfnoj i kristalnoj). Važniji spojevi: borna kiselina, H3BO3, bijeli listići, antiseptik; natrijev tetraborat (boraks), Na2B4O7 · 10H2O, u prirodi kao mineral, služi za dobivanje ostalih spojeva bora, u proizvodnji stakla, kao taljivo pri lemljenju, antiseptik.