Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Blatenski kostel (prema njem. Plattensee za madž. Balaton; lat. Urbs paludarum), u 9. st. rezidencija panonskih knezova Pribine i Kocelja uz I stranu Balatonskog jezera (Madžarska).