Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Blanc, Louis (1811–82), franc. publicist i povjesničar. Socijalist-utopist, zauzimao se za stvaranje »društvenih radionica« koje bi postupno potisnule kapitalistička poduzeća.