PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

bragoc (tal.), ribarski jedrenjak na S Jadranu s dva jarbola od kojih je pramčani niži.