PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

žad (franc. iz španj.), zajednički naziv za kompaktne minerale jadeit (piroksen) i nefrit (amfibol), najčešće zelene boje; od davnina se koriste kao drago kamenje, za izradbu nakita, ornamenata, kultnih predmeta.