Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Boyle, Robert (1627–91), engl. fizičar i kemičar; jedan od otkrivača Boyle-Mariotteova zakona, koji kaže da je pri stalnoj temp. umnožak tlaka i obujma (idealnog) plina stalan.