PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

zemnoalkalijski metali (alkalijske zemlje, metali alkalijskih zemalja), metali II-A grupe periodnoga sustava: berilij, magnezij, kalcij, stroncij, barij i radij; imaju oksidacijski broj +2; teže daju katione od alkalijskih metala, pa su postojaniji i manje reaktivni. Z. m. većinom jako oboje plamen.