Hrvatski obiteljski leksikon
PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske (ZAVNOH), najviši organ nar. vlasti u Hrvatskoj, osnovan od antifašističkoga pokreta. Prvo zasjedanje održano je u Otočcu i na Plitvičkim jezerima (13. i 14. 6. 1943); na njemu je ZAVNOH formalno preuzeo funkciju najvišega polit. organa Nar. oslobodilačkoga pokreta, ali je de facto obavljao i funkciju najvišega organa vlasti Hrvatske. Drugo zasjedanje održano je u Plaškom (12–15. 10. 1943). Na trećem zasjedanju u Topuskom (8–9. 5. 1944) prihvaćena je odluka o stvaranju federativne Jugoslavije, a ZAVNOH proglašen vrhovnim zakonodavnim i izvršnim predstavničkim tijelom i najvišim organom drž. vlasti Demokratske Hrvatske. 14. 4. 1945. izvršna funkcija ZAVNOH prenesena je na prvu nar. vladu Hrvatske, koju je sastavio V. Bakarić. Četvrto zasjedanje održano je u Zagrebu (24–25. 7. 1945) kada je ZAVNOH promijenio naziv u Narodni sabor Hrvatske.