PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Boulogne-sur-Mer, grad i luka na La Mancheu, Francuska; 44 860 st. Utvrda iz 13. st., grad. vijećnica iz 18. st. Brodski promet prema Velikoj Britaniji i Americi. Ribarska luka. Brodogradnja.