PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Zapadnoindijska Federacija, polit.-adm. zajednica stvorena 1958. na području Antila; sačinjavali su je otoci Antigua, Barbados, Dominica, Grenada, Jamajka, Montserrat, st. Christopher (St. Kitts), Nevis, Anguilla, st. Lucia, st. Vincent, Trinidad i Tobago. Raspala se 1962. istupanjem Jamajke i Trinidada i Tobaga, koji su postali neovisne države u sklopu Commonwealtha.