PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

zakon privlačenja masa, zakon gravitacije kako ga je 1681. formulirao I. Newton: gravitacija među tijelima upravno je proporcionalna umnošku njihovih masa, a obrnuto proporcionalna kvadratu njihove udaljenosti.