PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Zadarski mir, mir sklopljen 1358. između ug.-hrv. kralja Ludovika Anžuvinca i Venecije, prema kojemu je Venecija, poražena u ratu, morala Ludoviku ustupiti sve svoje posjede na Jadranu, od Lošinja do Drača. Time su Dalmacija i Hrvatska ponovno ujedinjene.