PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Zacatecas, gl. grad istoimene sav. države u Meksiku; 113 950 st. Leži na vis. od 2496 m. Osn. 1548. Katedrala (17–18. st.). Obradba srebra.