PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

zabat, trokutasta zidna ploha na bočnim krajevima dvostrešnoga krovišta; usp. timpan.