PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Yellowstone, nacionalni park (8983 km2) u SAD; leži u sr. dijelu Rocky Mountainsa na 2440 m. Termalni izvori, gejziri, prostrane crnogorične šume. Najstariji nac. park na svijetu (osn. 1872).