PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

Yale (Yale University), sveučilište u New Havenu, sav. država Connecticut, SAD; osn. 1701. u Kilingworthu; 1716. preseljeno u New Haven (Yale College, 1718); današnje ime dobilo 1887. Nakon Harvarda najstarije u SAD. Nazvano po osnivaču, am. političaru Elihuu Yaleu (1649–1712).