PROJEKTABECEDARIJTRAŽILICAKONTAKT

x (grč.). 1. Dvadeset i drugo slovo klas. lat. abecede, izgovaralo se ks; u njemačkom dvadeset i treće slovo po redu; u hrv. pismu bilježi se pri vjernom (»etimološkom«) prenošenju tuđinskih imena (Ximénez, Aix). 2. mat znak za varijablu, odn. nepoznanicu; u Descartesovu koordinatnom sustavu ob. znak za apscisu.